Platform-as-a-Service

Žádný Lock-In | Automatické škálování | Legacy a Microservice

 

 

Nejrychlejší cesta ke spuštění vaší aplikace v cloudu

Simplified Deployment

Deploy Java, PHP, Ruby, Node.js, Go and Python applications with no code changes using Docker, GIT, SVN, archives or integrated plugins like Maven, Ant, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA

Automated Scaling

Set up the required triggers and the system will automatically scale your application vertically and horizontally during load spikes. The traffic is evenly distributed with load balancer across multiple instances

Easy to Manage

Developers dashboard provides intuitive application topology wizard, deployment manager, access to log and config files, team collaboration functionality and integration with CI/CD tools

Turnkey PaaS for Production Environments

Věnujte se svému podnikání naplno a veškeré starosti o servery přenechejte nám.

Dashboard unispace

Široká nabídka podporovaných jazyků a databází

Javu, PHP, Python, Node.js, Ruby, Go a Docker aplikace ve spojení s nejpopulárnějšími SQL a NoSQL databázemi u nás nasadíte v řádu několika minut.

 

Nasazení aplikací bez změny kódu

Můžete jednoduše nasadit a spustit různé typy aplikací bez změny kódu a uzamknutí u poskytovatele. Nasazení provedete snadno pomocí GIT / SVN s automatickými aktualizacemi, archivy (zip, war, ear) přímo z ovládacího panelu nebo prostřednictvím integrovaných modulů jako Maven, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA.

Plná podpora starších aplikací i microservices

Podporujeme provoz jak moderních microservices aplikací psaných nativně pro cloud, tak i starších monolitických aplikací bez nutnosti změny zdrojového kódu.

 

Intuitivní uživatelské rozhraní, pokročilé CLI a otevřené API

Vývojářský ovládací portál s uživatelsky přívětivým rozhraním obsahuje intuitivní průvodce pro kompletní topologie aplikací, správce nasazení, přístup k logům a konfiguračním souborům, nástroje pro týmovou spolupráci a Marketplace s před-konfigurovanými aplikacemi. Pro přístup ke kontejnerům a automatizaci procesů je k dispozici SSH brána, otevřené API rozhraní a command-line (CLI).

Automatické vertikální a horizontální škálování

Jedinečný přístup automatického škálování umožňuje dynamické přidělování zdrojů založené na úrovni zatížení. Tím je zajištěna špičková dostupnost aplikací a současně vysoká účinnost tak, že jsou účtovány pouze skutečně spotřebované zdroje.

apache-cluster-animation

Automatizace serverové správy

Vývojářský tým se může soustředit na efektivní vývoj snadno nasaditelných aplikací a služeb, zatímco naše PaaS ve spojení s full managed kontejnery a vestavěnými CI / CD nástroji automatizují IT ops procesy, škálování serverů a aktualizace, které pomáhají v průběhu celého životního cyklu vašeho webového projektu.

Cenový model “Platíte jen za to, co spotřebujete”

Už není třeba rezervovat si výpočetní zdroje a přeplácet za nevyužitý výkon. Naše platforma přiděluje potřebné zdroje automaticky na základě aktuálního zatížení, pomocí malého krokového měřítka (128 MiB paměti RAM a 400 MHz CPU). Tento automatický model škálování vám zajistí úsporu nákladů. Účtovány jsou pouze skutečně spotřebované zdroje, nikoliv nevyužitý výkon. Vyzkoušejte naši 14denní bezplatnou zkušební verzi, která vám umožní dozvědět se více.

Vyberte si z více než 50 předkonfigurovaných aplikací z našeho Marketplace

Learn more about how our WordPress or Magneto-optimized cloud hosting works.

 

Vyvíjejte a provozujte aplikace na inovativní Platform as a Sevice

Pojďte vyzkoušet jak je to jednoduché

Oblíbené předkonfigurované technologie na jedno kliknutí

Automaticky nainstalujte tato řešení zcela zdarma – vyberte si a klikněte.

 

Automatické vertikální & horizontální škálování

Unikátní vlastnost automatického škálování umožňuje dynamicky měnit množství přidělených serverových zdrojů založené na aktuálním vytížení vaší aplikace. Tím je zajištěna dostupnost aplikací a současně vysoká účinnost placením pouze za skutečně spotřebované zdroje. Automatická vertikální škálovatelnost vám pomůže zvládnout např. vysokou návštěvnost při black-friday bez problémů a bez restartů.

Vícejazyčná podpora pro vaše aplikace

Vyvíjejte aplikace jednoduše s předkonfigurovanými a optimalizovanými technologiemi: Java, PHP, Ruby, Python, Node.js, Go spolu s nejnovějšími aplikačními srvery jako je Tomcat, Apache, Nginx, Jetty nebo GlassFish a Wildfly. Potřebujete-li jiné jazyky nebo stacky, jednoduše je můžete přidat pomocí Docker kontejnerů.

HA – Vysoká dostupnost aplikací

Nakonfigurujte si přímo v ovládacím panelu naši PaaS automatickou replikaci instancí vaší aplikace a zajistěte tak bezvýpadkový provoz. Jenotlivé uzly aplikací pak budou distribuovány na různých fyzických hostech a vzájemně izolovány, což vede k nulovými výpadkům a maximální dostupnosti.

Týmová spolupráce

Spolupracujte s kýmkoliv od spolupracovníků ve vývojovém týmu až ke klientům. V Unispace PaaS můžete sdílet serverové prostředí se svým týmem i klienty. Můžete spravovat oprávnění a kontrolovat veškeré změny pomocí integrovaného audit logu.

Monitorování

Přímo v ovládacím panelu si přehledně zobrazíte podrobné metriky využití RAM, CPU a síťového provozu. Pokud používáte nástroje jako New Relic, Dripstat nebo jiný monitorovací nástroje – lze je snadno nainstalovat pomocí add-on doplňku přímo v ovládacím panelu. Pro analytické účely máte přístup také k historickým údajům.

Podpora SQL & NoSQL databází

Nabízíme spolehlivé a bezpečné databázové servery (instance dedikované výhradně pro vás), jako jsou MySQL, MariaDB, Percona, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j a OrientDB. U všech databází můžete nakonfigurovat replikaci a HA vysokou dostupnost jedním kliknutím.

 

 

Dedikované Load Balancery

U nás můžete elegantně spustit aplikace a weby jakýchkoliv velikostí. S pomocí load balancerů Nginx nebo HAProxy zajišťujících distribuci požadavků na horizontálně škálované servery rapidně zvýší výkon a kapacitu vašeho projektu. Naše load balancery jsou předkonfigurované a jednoduše je přidáte do topologie v ovládacím panelu. Podpodujeme LB pro sticky sessions, SSL, Let’s Encrypt a WebSocket.

Continuous delivery

Vaši aplikaci můžete nasadit během několika minut. Kód můžete nasadit pomocí integrace s Git / SVN nebo nahrát jakýkoli archiv WAR / ZIP, který obsahuje již vytvořené balíčky pro nasazení. Dalšími možnostmi je integrace vlastního řešení CI/CD, jako je například Jenkins nebo GitLab CI s SSH-řízeným nasazením, nebo použití pluginů pro IntellJ Idea, Eclipse a NetBeans. Java vývojáři mohou využít pro nasazení náš plugin Maven, který může být zahrnut do pom.xml.

GitHub integrace

Potřebujete nastavit pravidelný automatický deployment? Jednoduše lze nastavit automatické pravidelné nasazení vašeho projektu do příslušného aplikačního serveru a tím zajistit nepřetržitou integraci. Nasazování těchto změn se provádí na základě provedené změny na příslušném vzdáleném repository. Takže můžete jednoduše pracovat prostřednictvím oblíbené Git/SVN služby, aniž byste ji opustili.